1 – Elsk problemet, ikke din egen løsning!

Ifølge Ash Maurya  er en av de viktigste grunnene til at man mislykkes med sin gründervirksomhet, at man bruker unødvendig mye tid, penger og krefter på å bygge noe som ingen ønsker.  Han tilskriver dette til «Innovatørens feilslutning» relatert til egen løsning.

 

Så hvordan utspiller denne kognitive feilslutningen seg? For egen del, har vi sett dette hos stort sett alle de gründere som har kommet til oss – og for å være ærlig – så har vi nok gått i denne felle selv også – opp til flere ganger.

Når en gründer typisk oppdager ett problem og får en lysende idè om hvordan dette problem kan løses, springer man typisk til for å bygge løsningen man har i sitt eget hode.

Dessverre for gründeren er det ofte mange forskjellige måter å løse et problemet på. Det å kaste seg i gang med bygging av egen løsning, viser seg i de fleste tilfeller ikke å samsvare med kundenes ønsker. Innenfor Kontinuerlig Innovasjon har vi derfor fokus på at du først og fremst skal forstå problemet – dernest, i sammarbeid med kunden,  gå i gang med en sammenstilling av den enkleste løsningen som skaper verdi for kunden.

Ved å tilegne seg en dypere forståelse for problemet, skaper man rom for en bedre innovasjonsprosess.

I henhold til Ash, er det slik at hvis du starter med utviklingen av egen løsning, er det som å bygge en nøkkel uten en dør. Når løsningen er ferdig må du starte det krevende arbeidet med å finne hvilken dør nøkkelen passer til. Dette er den klassiske «solution looking for a problem» utfordringen. Også selv om du starter med en avgrenset løsning (MVP), kan du ikke være sikker på å lykkes. Hvis du ikke klarer å treffe et spesifikt oppfattet/erkjent kundeproblem med din løsning, vil du heller ikke klare å få noe respons fra markedet.

Her kan så garasje-gründeren bli fanget i sin egen utviklings felle.

Typiske ende det opp med at gründeren begynner å jage etter nye egenskaper som trenges for å overbevise kundene. Det trenger ikke en gang være egenskaper direkte knyttet til produktet. Enkelte gang ser vi gründere som begynner å arbeide med innpakking, design, hjemmeside, etc.

Men denne tilnærmingen til problemet, gir ikke noen garanti for at man klarer å penetrere markedet med sitt produkt.

Selv om det er skremmende og vanskelig å forstå, kjenner vi til gründere som har jobbet 10-15 år med sitt produkt uten å lykkes, eller før de gir opp. Selvfølgelig er det noen som lykkes også med denne fremgangsmåten, men disse er som regel enten innenfor en bransjer med standardiserte forretningsmodeller (typisk tjenesteytende) eller de må kunne betraktes som lykketreff. Det er uansett ikke overraskelse at 9 av 10 startups mislykkes med denne tilnærmingen.  Å angripe innovasjonsprosessen på denne måten er under alle omstendigheter ikke optimalt.

Et bedre og eneste riktige alternativ, er å skifte perspektiv.

Som Ach Maurya sier det:

Når du starter med problemet fremfor løsningen, identifiserer du den døren du ønsker å åpne først. Det å bygge den riktige nøkkel eller produkt blir utrolig mye enklere

Dette enkle skifte I tankemønster: “Elsk problemet ikke din egen løsning”, er selve grunnlaget for Kontinuerlig innovasjon.

Innovasjonsprosessen må være sentrert rundt kunden (tidligbrukerne) og ikke fokusert på den løsningen du har kommet opp med. Det aller beste er å vente med idégenereringen så lenge som mulig og i alle fall til etter at du har en klar forståelse av problemet.

Det høres kanskje enkelt ut. “Selvfølgelig kundens problemforståelse man skal ta utgangspunkt i!” Vel, vi kan love deg at dette skifte, vil du, som de fleste andre gründere slite med i lang tid.

La oss slå dette helt fast en gang for alle:

Dette er en kognitiv feilslutning – uavhengig av hvem du er eller hvor lenge du har arbeidet med innovasjon – så elsker du din egen løsning og vil ha en dragning mot å bekrefte at du hadde rett.

Denne feilslutning er derfor noe man kognitivt må forstå og være seg bevist i hele den innovasjonsprosessen man skal i gang med.

De 10 tankemønster for Kontinuerlig Innovasjon

  1. Elske problemet, ikke din egen løsning.
  2. Forretningsmodellen er produktet.
  3. Traksjon er målet.
  4. Riktig aktivitet, til rett tid.
  5. Gi deg selv tillatelse til å skalere.
  6. Prioriter dine mest risikable antagelser.
  7. Tenk 10X.
  8. Gjør beslutninger basert på bevis.
  9. Bekreft kvalitativt, verifiser kvantitativt.
  10. Fjern feil fra ditt ordforråd.

Relaterte artikler

Kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.