1. Unngå den lokale maxima-fellen

Du har forhåpentlig utfylt din første canvas nå og er klar for den første kvalitetssikring av dine vurderinger.

Vi vet at de beste og mest lukrative forretningsideer løser store problemer for et stort marked. Og det første vi skal gjøre en vurdering av er hvordan du har definert din målgruppe/tidlig brukerne.

Som gründer kan man gjøre feil i begge retninger her – enten du går for bred ut eller om du går for smalt ut i din definering av tidlig brukere – kan det være et problem.

Går du for bredt ut når du definerer dine tidlig brukere, vil få problemer med å spesifisere løsning og budskap – ting blir utvannet og for udifferensiert. Dette fører til at du kan få problemer med å skille deg ut og bli lagt merke til.

You can’t please everyone, nor should you seek to, because then you won’t please anyone, least of all yourself.

Dylan Moran

Hvis du går for snevert ut i defineringen av din tidlig bruker – kan du falle i den lokale maxima  fellen – her illustrert som et fjellklatringsproblem. Her er scenariet: Se for deg at du har bind for øynene og får i oppgave å finne det høyeste punktet i landskapet. Du famle deg opp til toppen av den lille høyden og erklære dette som det høyeste punktet – når du tar av deg bindet for øyene oppdager du at det er et høyere fjell rett ved siden av. Som gründer kan du betrakte fjellklatringsproblemet som et omvendt proporsjonalt problem. Du vil helst finne og bestige det høyeste fjellet – med alle de fordeler dette har for din forretningsutvikling.

Så hvordan unngår du den lokale maxima-fellen?

Det du trenger er en strategi som lar deg gå bredt og snevert på samme tid. Dette gjøres ved å utfylle flere Lean Canvas, med utgangspunkt i en mer snever målgruppe og ved å se på flere forskjellige forretningsmodell typer.

La oss eksemplifisere dette ved å si at du har en ide om å komme ut i markedet med en ny og bedre vedovn – bedre forbrenning, renere for miljø, automatisk justering av luftinntak, etc.

Her kan du på den ene siden gå snevert ved å definere din målgruppe – er det hytteeiere, folk som bygger ny bolig, eller du kan segmentere mellom land og by, etc.

Videre kan du vurdere hvilken forretningsmodell du vil benytte deg av – skal du selge til sluttbruker direkte vi egen hjemmeside, opparbeide et forhandlernett eller skal du inn hos en grossist.

Ved å utarbeide flere mulige varianter av ut fra samme grunnide (forbedret vedovn) – får du et bredere perspektiv på de muligheter som foreligger. Det enkelte Lean Canvas du har utarbeidet er snevert og spesifikt, men samlet sett med alle de Lean Canvas du har utarbeidet har du nå en bredt bilde av de mulige varianter som finnes.

Selv om det selvfølgelig ikke er noen garanti for at du vil avdekke et fjell med denne tilnærmingen, kan du være trygg på at du har en bedre og mer helhetlig forståelse av mulige tidligbrukere. Du unngår derved en mulig felle med tunnelsyn koblet mot kun en mulig implementering av forretningsideen din.

Etter at du har kartlagt de beste variantene, prioriterer du og tester ideene dine systematisk over tid.

Building a business model requires a search versus execution mindset.

Relaterte artikler

Kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.