10 – Fjern feil fra ditt ordforråd

Det siste 10 året, hvor Lean Startup har fått større og større innpass i gründer verden og blitt ledende for hvordan utviklingen av forretningsmodellen skal forløpe, har fokus på gjennomføring av eksperiment blitt større og større.

Vi vet alle at en hypotese eller antakelse, i utgangspunktet, enten vil bli avkreftet eller bekreftet (det finnes også et område hvor du ikke får et entydig svar, men vi skal ikke komme inn på det her).

Som en konsekvens har vi sett en voldsom oppblomstring av sitat og utsagn om det å feile. Hvordan du skal omfavne din “failure”, hvordan suksess er avhengig av feiling, hvordan du skal feile tidlig, ofte, hurtig , femover, etc….

“Fail early, fail fast, but always fail forward”

– John C. Maxwell

Det er som sådan forståelig at man retter fokus på det å feile, – eller det å komme seg videre etter at man har feilet og ikke fått bekreftet sin antakelse.

Problemet ligger dypt grunnet i den menneskelige psyke. En av de grunnleggende sosiale behov (posisjonering i gruppens hierarki) vi har som mennesker, er å overbevise andre om at man har rett -det være seg i antakelser, religion, politisk, verdensbilde, etc..

Det å få en direkte bekreftelse på at man tar feil, kan være vanskelig å svelge. Særdeles hvis du tar eierskap til hypotesen. Da ender du ofte opp med å ta resultatet personlig, noe som kan føre til dårlige etterfølgende beslutninger.

Forestill deg at du hjelper en venn med å avklare en hypotese – hvordan vil du reagere hvis hypotesen blir avkreftet? Mest sannsynlig vil du ikke ta det særlig tungt – du har lært noe, men kan som sådan gjerne gå i gang med neste eksperiment. Motsatt hvis det er en av hypotesene du som gründer har i din forretningsmodell, som blir avkreftet – vel så er det naturlig nok vanskeligere å svelge.

Som du forstår er det avgjørende at du distanserer deg fra hypotesene/antakelsene i din første forretningsmodell og vurdere resultatene av eksperimentene som læring og et uventet resultat.

En annen ting du skal ta med deg før du går i gang, er at vi ofte ser de største gjennombruddene i utviklingen av forretningsmodellen som et resultat av de eksperiment som ikke går helt som forventet.

Dessverre er det mange gründere som løper vekk fra negative resultat, uten å ta de nødvendige steg og tid til å grave dypere og undersøke hvorfor den opprinnelige hypotesen ble avkreftet – hvorfor fikk vi dette uventede resultat?. I den opprinnelige “Lean Startup-metoden” brukes begrepet “pivot” (vesentlig kurs endring) ofte til å rettferdiggjøre denne typen kurs-korreksjon.

Dette er selvfølgelig en misbruk av begrepet:

En “pivot” som ikke er grunnet i læring, er rett og slett en kamuflert “see what sticks” -strategi. (kaste spagetti på veggen for å se hva som blir hengende)

Nøkkelen til et gjennombruddet i utviklingen av din forretningsmodell, ligger ikke i å gjøre større kurs-korreksjoner hver gang en hypotese blir avbekreftet,  men ved å grave dypere og finne ut av hvor årsaken ligger.

Hele denne “hype” som har vært rundt det å feile (ofte, hurtig, fremover), har nok i utgangspunktet kommet som et forsøk på å øke viljestyrken til gründerne, slik at de kan stå gjennom hele forløpet, på tross av av eksperimenter med negativt/uventet resultat.

Dessverre er det svært få gründer som klarer å forholde seg nøytralt til begrepet “det å feile” (kanskje bortsett fra gründermiljøet i Silicon Valley). På samme tid vet vi at det å akseptere negative/uventede resultater kan være en forutsetning for de større gjennombrudd i utviklingen av din forretningsmodell.

Så distanser deg fra de antagelse som ligger i din forretningsmodell og fjerne ordet “feile” fra ordforrådet ditt.

There is no such thing as a failed experiment, only experiments with unexpected outcomes.
– Buckminster Fuller

De 10 tankemønster for Kontinuerlig Innovasjon

  1. Elske problemet, ikke din egen løsning.
  2. Forretningsmodellen er produktet.
  3. Traksjon er målet.
  4. Riktig aktivitet, til rett tid.
  5. Gi deg selv tillatelse til å skalere.
  6. Prioriter dine mest risikable antagelser.
  7. Tenk 10X.
  8. Gjør beslutninger basert på bevis.
  9. Bekreft kvalitativt, verifiser kvantitativt.
  10. Fjern feil fra ditt ordforråd.

Relaterte artikler

Kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.