2 – Forretningsmodellen er produktet

Forhåpentlig har du fått en bedre forståelse for det første tankemønster (elske problemet og ikke din egen løsning) du bevist må motarbeide. Nå skal vi videre med et tankemønster som på mange måter står på skulderen av det første.

Når det gjelder det andre tankemønster, som vi skal beskrive her; “Forretningsmodellen er produktet”, fremkommer ofte denne kognitive tankefeil som et resultat av for stor kjærlighet til egen løsning.

Som gründer, elsker vi vår egen løsning av problemet og har derfor en forkjærlighet for å fokusere på løsningen. Her er det du må være bevist på en endring av tankemønster. Kundens opplevelse er ikke kun relatert til løsningen  av problemet, men hele interaksjon kunden har med den virksomhet du er ved å bygge opp.

På samme måte som de av dere som har vært tvungen til å skrive strategiske forretningsplaner måtte forholde dere til de eksterne 4P’er – Product, Place, Price, Promotion (og et utall interne) – må vi som gründere forholde oss til hele forretningsmodellen.

Det er grunnleggende at du som gründer forstår at hvis du skal ha en bedrift opp å stå, så må du også sikre deg nødvendig inntekt fra salg av produktet/tjenesten. Det betyr at du må vite langt mer enn hvordan problemet skal løses. Du må vite at markedet er stort nok, hvordan konkurransesituasjonen er, at du kommuniserer gjennom de riktige kanaler – med det riktige budskap, at du på sikt har mulighet for å bygge unike fordeler, at prisen er den riktige, etc..

Som gründer skal du ikke bare bygge en løsning av et problem, men bygge en fungerende forretningsmodell – og en fungerende bedrift som gir klingende mynt i kassen.

Hva er en forretningsmodell?

Innenfor forskningen bruker man modeller til å forenkle komplekse problemer, slik at man kan forstå dem, sette opp forventninger, som man så kan validere gjennom eksperimenter.

En forretningsmodell har i utgangspunktet samme funksjon.

Alle bedrifter, uavhengig av type, har kunder. Som gründer er det din oppgave å sette kunden i sentrum for din forretningsutvikling. Det er kundenes atferd, du skal forstå og  modellere i din forretningsmodell.

En forretningsmodell beskriver hvordan du lager, leverer og fanger verdi fra kundene dine.

– Saul Kaplan

Denne grunnleggende og enkle  beskrivelsen av en forretningsmodell er utgangspunkter for Lean Canvas, hvor man deler arbeidet med forretningsmodellen opp i 3 hovedaktiviteter.

 1. Du skaper verdi for kunder ved å løse et problem de ønsker løst.
 2. Du leverer denne verdien til kundene gjennom løsningen din, en løsning kundene finner via dine valgte kanaler (både kommunikasjon- og distribusjons-kanal).
 3. Til slutt tilegner du deg noe av denne verdien tilbake som inntekter.

Verdi ligningen av en forretningsmodell

For at en forretningsmodell skal fungere, må du kunne skape mere verdi (selvoppfattet verdi) for kunden, enn det kunden betaler for løsningen. Dette er essensen av verdiløftet du gir til kunden.

Forskjellen mellom det du får betalt (inntektsstrøm) og kostnaden for verdiutleveringen (kostnadsstruktur) er fortjeneste.

Du kan ikke få forretningsmodellen til å fungere uten inntekter, og du kan ikke skape inntekt uten verdiskapning. Dette er grunnen til at du først skal prioritere verdiskapning og avklare denne før du avklarer de øvrige elementer i forretningsmodellen.

Verdiskaping krever at du adresserer et reelt kundeproblem som det er verdt at du løser, for en stor nok målgruppe. Dette forsterker derved bare behovet for å forstå det første tankemønster: Elske problemet ikke din egen løsning.

Hvordan beskriver du forretningsmodellen din?

Dette gjør du selvfølgelig med hjelp av Lean Canvas. En enkel side (eller lerret) som inneholder de elementer i forretningsmodellen som er avgjørende for deg som gründer.

Lean Canvas er et verktøy som kan brukes hvis du raskt og hurtig ønsker å beskreve din ide om hvordan forretningen skal fungere.  Her kan du i løpet av 10-20 minutter, konstruere hele din forretningside ut fra de antagelser/hypoteser du starter ut med.

Tenk på boksene på lerretet som byggeklosser eller legobiter. Du kan bruke disse byggeklosser til å bygge en enkel forretningsmodell, eller du kan bygge en mer kompleks modell. Vi vil gå gjennom hvordan man bruker Lean Canvas litt senere i kurset.

De 10 tankemønster for Kontinuerlig Innovasjon

  1. Elske problemet, ikke din egen løsning.
  2. Forretningsmodellen er produktet.
  3. Traksjon er målet.
  4. Riktig aktivitet, til rett tid.
  5. Gi deg selv tillatelse til å skalere.
  6. Prioriter dine mest risikable antagelser.
  7. Tenk 10X.
  8. Gjør beslutninger basert på bevis.
  9. Bekreft kvalitativt, verifiser kvantitativt.
  10. Fjern feil fra ditt ordforråd.

Relaterte artikler

Kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.