2. Kategoriser arketypen for din forretningsmodell

Det er normalt å ta utgangspunkt i gjentakende mønster både i arkitektur, design og programmering for å forstå repeterbare løsninger av normale utfordringer. Således også for forretningsmodeller.

Alle Lean Canvas forretningsmodeller kan bli kategorisert inn i en form for  arketype, som muliggjør en standard for modelleringen og valideringen av forretningsmodellen.

Men før vi går videre med en beskrivelse av de mulige forretningsmodeller, la oss først se på den definisjon av forretningsmodell vi benytter oss av:

A business model describes how you create, deliver, and capture value.

– Saul Kaplan

For den oppmerksomme ser man her sammenhengen i oppgavene med å finne henholdsvis Problem/Løsning Samsvar (Verdi-ligningen, -den løsning du skaper skal ha større verdi for kunden enn det du vil ha betalt) og Produkt/Marked Samsvar (Økonomi-ligningen, – det du får betalt skal være større enn hva det koster deg og produsere og levere).

Mulige forretningsmodeller.

Går du på Google og søker etter forretningsmodeller, får du opp en rekke alternative forretningsmodeller.

Dette fordi man kan få et stort antall muligheter ved å koble sammen de forskjellige alternativ for hvordan man produserer, leverer og mottar verdi fra sin forretningside.

Arketyper for Lean Canvas

I stedet for å arbeide med alle mulige alternativ for hvordan man produserer, leverer og mottar verdi, er arketypene definert ut fra hvilke aktører som inngår i forretningsmodellen. Ved å skille forretningsmodellen på basis av aktører, reduserer man alternativene ned til 3 arketyper.

Disse arketyper er den direkte, den multi-sidete og markedsplass. La oss se litt nærmere på de enkelte arketyper.

Den direkte arketype.

Den direkte forretningsmodellen er definert ved at det bare er en aktør å forholde seg til. Brukeren av din løsning/produkt er også din kunde. Dette gjelder også, selv om du selger produktet via forhandler eller grossist. Denne arketypen er den mest vanlige.

Dette er alt av løsninger hvor sluttbruker også betaler, -det være seg produkter eller tjenester. En butikk eller en frisør vil således kun ha en aktør som bruker og betaler av løsningen.

Den multi-sidete arketype.

Den multi-sidete arketype er definert ved at du har en aktør som er  bruker av løsning/produkt, og en annen aktør som betaler for den verdi som blir skapt.

Facebook og Google er typiske eksempler på denne arketype. Man har brukere som har fri tilgang til tjenesten, noe som skaper verdi for de som ønsker å markedsføre seg mot brukerne, ved at de kjøper og betaler for eksponering. Andre eksempler kan være aviser eller magasin som utelukkende får sin inntjening fra annonsesalg.

Det spesielle ved denne arketypen er at du først må arbeide med å få opp et større antall brukere, innen du kan forvente inntektsstrøm.

Markedsplass arketypen.

Når det gjelder markedsplass som arketype, så har vi også her to forskjellige aktører å forholde oss til. Denne gangen er det dog ikke brukere og selgere vi snakker om, men kjøpere og selgere.

Eksempler på denne type forretningsmodell, kan være Finn, Amazon, Ebay, etc.

Her må begge sidene av modellen bygges opp med et tilstrekkelig antall kjøpere og selgere, innen modellen kan forventes å fungere.

Lag på lag – mer komplekse modeller.

Det er mulig å finne mer komplekse modeller, men vi snakker da ofte om forretningsmodeller som har flere lag av disse grunnleggende arketypene. Det er da viktig å ta med seg at selv disse mer komplekse modellene har startet med en av de grunnleggende modell. Hvis du har en mer kompleks modell i tankene for din forretningside, kan du vurdere å utfylle flere Lean Canvas, basert på de grunnleggende arketypene.

Et eksempel på mer komplekse modeller kan eksempelvis være en innholdsleverandør, som både har abonnement basert inntekt (direkte) og annonse inntekt (multi-sidet).

Gall’s Law:

A complex system that works is invariably found to have evolved from a simple system that worked.

 

 

 

 

Relaterte artikler

Kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.