4 – Riktig aktivitet til riktig tid

Som utgangspunkt har nok alle gründer et ønske om hurtigst mulig å komme frem til en forretningsmodell som fungerer. Hvor man kan senke skuldrene, nyte autonomien og tilværelsen etter å ha oppnådd suksess.

For å komme hurtigst mulig frem til en forretningsmodell som fungerer, forsøker man å få gjort mest mulig på kortest mulig tid. Som gründer vil man gjerne se den hockykøllen raskest mulig. Problemet er bare at selv om du forsøker å få gjort mest mulig på flest mulig områder, så er det ikke sikkert at det går raskere. Derimot er det nærmest en garanti for at du kommer til å gå deg vill i mulige tiltak/aktiviteter og at du kommer til å fokusere på feile aktiviteter på feil tidspunkt.

Fra egne erfaringer, vet jeg ikke hvor mange ganger jeg har sittet og skrevet ned “To-Do”-listen over tiltak som må gjøres. Bare med å ende opp med flere 10-talls aktiviteter.

Jeg vet at Pareto-prinsippet (20-80 regelen) er gjeldende. Noen av disse aktiviteter vil føre meg fremover raskere enn andre. Fokuserer jeg på feil aktivitet, kan jeg komme til å arbeide med tiltak som ikke fører meg nærmere målet.

I tillegg sliter nok de fleste gründere med prokrastinering. Når vi sitter overfor krevende og stressfulle oppgaver, er det lett å flytte fokus over til aktiviteter som er mer lystbetonet – men som også dessverre ikke fører oss like hurtig frem mot en fremtidssikret forretningsmodell. Vi er dessverre i gang med sløsing – sløsing av tid.

Som gründer er det  derfor viktig å forstå og innarbeide riktig tankemønster i relasjon til planlagte aktiviteter.

Hvordan forhindrer man sløsing av tid?

Ideen om en sekvensoppdelt prosess, er grunnlaget for ideen om “Riktig aktivitet til riktig tid”.

De fleste av oss vet hvor vi er eller står, og har et forholdsvis klart bilde på hvor man vil, men vet ikke helt hvordan man skal komme i mål. Noe som kan føre til at man skriver sin aktivitets liste og kjører på med all mulig viljestyrke og steyerevne, bare for å: (a) gjøre en masse feilvalg i aktivitets listen, (b) sirkle rundt et prematurt problem med mange aktiviteter eller (c) gyver løs på mer lystbetonte aktiviteter som heller ikke har traksjon.

En riktig sekvensoppdelt prosess er trolig en av de viktigste forutsetningene for en god og effektiv tilværelsen som gründer. Når du vet hvor du står, hvilke sekvenser du skal gjennom, samt hvordan aktivitetene skal gjennomføres, vil du kunne være mer effektiv og redusere sløsing.

Ved bruk av Lean Canvas og Kontinuerlig Innovasjon har vi 3 hoved sekvenser eller stadier.

 1. Problem/Solution Fit (Problem-Løsnings samsvar)
 2. Produkt/Market Fit (Produkt- Marked samsvar)
 3. Scale (Skalering/vekstfase)

Sekvensene skal følges numerisk, hvis du skal være sikker på å minimere sløsing. Dernest er det innenfor de enkelte hovedsekvenser nye naturlige under-sekvenser, så eksempelvis under Problem/Solution Fit, er det en klar rekkefølge eller oppskrift for hvilke avklaring man skal arbeide med først. Utfordringen for deg som gründer blir mer et spørsmål om å holde deg til oppskriften og ikke vike vekk fra den, bare fordi det er andre tiltak som synes mer lystbetonet.

På et gitt tidspunkt er det bare noen få viktige tiltak som står for og har størst innvirkning på fremdriften av din forretningsmodellen. Fokuser på disse tiltak og ignorere resten.

Tiden er din knappeste ressurs, og det underliggende temaet bak riktig aktivitet til rett tid, er å erkjenne at tiden er vår knappeste ressurs.

Målet for deg som gründer, er å finne en forretningsmodell som fungerer og er fremtidssikret – før du går tom for ressurser (eller før en konkurrent finner den). Av alle ressursene er tiden den knappeste. Alle andre ressurser, som penger og medarbeidere, kan svinge opp og ned. Men tiden går bare i en retning, så ikke sløs med tiden.

De neste 2 tankemønster viser deg hvordan.

De 10 tankemønster for Kontinuerlig Innovasjon

  1. Elske problemet, ikke din egen løsning.
  2. Forretningsmodellen er produktet.
  3. Traksjon er målet.
  4. Riktig aktivitet, til rett tid.
  5. Gi deg selv tillatelse til å skalere.
  6. Prioriter dine mest risikable antagelser.
  7. Tenk 10X.
  8. Gjør beslutninger basert på bevis.
  9. Bekreft kvalitativt, verifiser kvantitativt.
  10. Fjern feil fra ditt ordforråd.

Relaterte artikler

Kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.