5 – Gi deg selv tillatelse til å skalere

Dette tankemønster er en naturlig forlengelse av “Riktig aktivitet til riktig tid”

Det er for mange gründere som er oppslukt av tanken på hurtig vekst – jo hurtigere de kan vokse desto bedre. Dessverre er dette en feil som fører mange ut i den sikre fallitt. Som gründer skal du ha en god omstillings evne og kunne gjøre hurtige tilpasninger i den tidlige gründer-fase. Desto flere kunder du har desto vanskeligere og mer kostnadskrevende blir enhver endring. Tenk deg at du har distribuert et produkt 1.0 til 1000 kunder, for deretter å erkjenne en mangel eller feil som gir kundene reklamasjonsrett. Se kostnadene her i forhold til 50- 100 kunder.

Det er som om ingen ønsker å være på venstre side av hockeykølle-kurven. Med dette tankemønster, skal du forstå at og erkjenne at det å kunne oppholde seg på venstre side av kurven, må betraktes som en gave for deg som gründer.

Hvis du studerer hockeykølle-kurven mer detaljert, ser du at den faktisk består av tre forskjellige soner: en flat del, etterfulgt av en stadig brattere del opp til et bøyningspunkt, etterfulgt av en kraftig stigning. Hver av disse sonene representerer et bestemt stadium i produktets livssyklus: Problem / Løsning Samsvar, Produkt / Marked Samsvar og Skaler.

Mengden traksjon er den åpenbare forskjellen på tvers av sonene.

Så den første erkjennelsen du bør ta inn over deg er:

Du kan ikke komme til høyre side av hockeykølle-kurven uten først å gå gjennom de to foregående stadier.

I tillegg krever de enkelte stadier en bestemt strategi/oppskrift for gjennomføring og har sine egne kontra intuitive prinsipper.

Problem / Løsnings Samsvar
Målet her er å avklare om problemet er verdt å løse. Det kontra intuitive prinsippet i dette stadiet, er at du kan finne et problem som er verdt å løse, og til og med få betaling fra kunder, innen du starter bygging av en fungerende løsning. Vi dekker denne prosessen inngående under kursprogrammet Bootstart.

Produkt / Marked Samsvar
Målet her er å demonstrere en fungerende forretningsmodell i liten skala. Du gjør dette ved å bygge og raffinere din MVP . Det kontra intuitive prinsippet her, er at du ikke trenger mange kunder for å navigere deg frem til den best fungerende forretningsmodell – bare noen få gode kunder. Vi dekker denne prosessen under kursprogrammet 10X Launch.

Skaler
Målet her er å skifte fokus over til vekst. Prinsippet her er å finne repeterbarehet i forretningsmodellen, før skalering. Når du har repeterbare elementer i forretningsmodellen (konverteringsrate, avkastning på markedsføringsinvesteringer, etc.), kan du bruke en systematisk tilnærming for å finne de beste elementer/vekstmotorer for å skru opp aktivitetene på disse, slik at du kan realisere forretningsmodellen fulle potensiale. Vi dekker denne prosessen under kursprogrammet 10X Growth.

De 10 tankemønster for Kontinuerlig Innovasjon

  1. Elske problemet, ikke din egen løsning.
  2. Forretningsmodellen er produktet.
  3. Traksjon er målet.
  4. Riktig aktivitet, til rett tid.
  5. Gi deg selv tillatelse til å skalere.
  6. Prioriter dine mest risikable antagelser.
  7. Tenk 10X.
  8. Gjør beslutninger basert på bevis.
  9. Bekreft kvalitativt, verifiser kvantitativt.
  10. Fjern feil fra ditt ordforråd.

Relaterte artikler

Kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.