8 – Gjør beslutninger basert på bevis

Dette tankemønster har sitt utspring i det de fleste forbinder med Lean Startup. Et av de mest betydningsfulle prinsippene i Eric Ries bok “The Lean Startup, 2011” var at man isteden for å bygge ut et ferdig produkt før man går til markedet, bør man heller så tidlig som mulig gå  til markedet og teste produktkonseptet via “Build- Measure- Learn feedback loop”.

build-measure-learn loop

Ries beskrev en såkalt MVP (Minimum Viable Product) som man kunne starte ut med for å få hurtig tilbakemelding fra markedet, for der i gjennom å redusere sløsing. Ut fra disse testdata kan man så gjøre en vurdering om man ønsker å “Persevere” (fortsette utviklingen av den eksisterende forretningsmodell/løsning), “Pivot” (gjøre vesentlige endringer i forretningnsmodell/løsning), eller “Perish” (forlate prosjektet helt).

Det har i de etterfølgende år vært en diskusjon om hvordan man definere en MVP og hva som kan avklares i eksperimentene.

Jeg vil ikke gå inn i den diskusjon her, men forholde meg til Kontinuerlig Innovasjon sine prinsipper og den måten vi arbeider med Build- Measure- Learn.

I fasen for “Problem/Løsning Samsvar” bygger vi ikke noen form for MVP, men forholder oss til forskjellige typer av tilbud “Offer” som kan gi en tilbakemelding på om det er samsvar mellom problem og tiltenkt løsning.

 • Som vi har vært inne på, starter man opp med en forretningsmodell (som vi vet er fylt med hypoteser/antakelser og hvor mange av disse vil bli avkreftet).
 • Dernest avklarer man hvilke antakelser som er mest risikofylt for forretningsmodellen.
 • Disse går man så ut og tester via “Build- Measure- Learn feedback loop”

Det er imidlertid viktig å understreke at de tidlige stadiene av et produkt vil være fylt med ekstrem usikkerhet. Det er således uunngåelig at modellene ikke vil bli endret underveis. Faktisk har det blitt statistisk vist at mer enn to tredjedeler av oppstartsbedriftene gjør drastisk endrer i sin forretningsmodell underveis.

Det som skiller vellykkede gründere fra andre, er at de klarer å gjøre de nødvendige tilpasninger av forretningsmodellen, innen de går tom for ressurser. Dette gjøres ved en systematisk testing av opprinnelig modell og plan ved hjelp av små og raske eksperimenter som stresstester deres mest risikable antagelser, for deretter å tilpasse og korrigere de antakelser som ikke blir bekreftet.

“In God we trust. All others bring data.”

– Edvards Deming

Så for å sammenfatte prinsippet i dette tankemønster:

Den eneste måten vi validerer forretningsmodellen, er ved data. Før vi kan huke av eller gå videre fra en hypotese skal det foreligger data som bevise.

To hovedtyper av eksperiment

Det finnes to typer eksperimenter du kan kjøre: “Discovery” eksperimenter og “Throughput” eksperimenter. Målet for begge typer er læring, men typen av læring er forskjellig.

1. Discovery eksperimenter hjelper deg med å avdekke nye innsikt.  Problemintervju av potensielle nye tidlig brukere, for å forstå hvordan de opplever problemene, er et typisk eksempel. Ditt mål her er å samle hypoteser.

2. Throughput eksperimenter: Disse eksperimentene bekrefter eller avkrefter dine hypoteser/antakelser ved å testing av endring i kundeadferd eller traksjon. Det å måle endringer i kundeadferd i forhold til en ny produktegenskap/pris/tilbudstekst, etc.  er et eksempel på Throughput eksperiment. Ditt mål her er å validere hypotesen.

De 10 tankemønster for Kontinuerlig Innovasjon

  1. Elske problemet, ikke din egen løsning.
  2. Forretningsmodellen er produktet.
  3. Traksjon er målet.
  4. Riktig aktivitet, til rett tid.
  5. Gi deg selv tillatelse til å skalere.
  6. Prioriter dine mest risikable antagelser.
  7. Tenk 10X.
  8. Gjør beslutninger basert på bevis.
  9. Bekreft kvalitativt, verifiser kvantitativt.
  10. Fjern feil fra ditt ordforråd.

Relaterte artikler

Kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.