9 – Bekreft kvalitativt, verifiser kvantitativt

Selv om det kreves signifikante statistiske data for å kunne bekrefte eller avkrefte en hypotese, så kan det for en gründer være vanskelig kun å forholde seg til kvantitative målbare enheter (metrikker).

La oss si at du har fått opp en hjemmeside (Landing page) hvor du presenterer ditt tilbud, men konverterings-raten er langt fra tilfredsstillende. En vitenskapelig måte å håndtere dette problemet på, vil være å gå inn og gjøre systematiske endringer på hjemmesiden slik at du kan kjøre nye eksperiment og isolere problemet og gjøre de nødvendige tilpasninger.

Dessverre synliggjør denne utfordring også de utfordringer man som gründer står overfor hvis man utelukkende skulle forholde seg til metrikker (metrics).

For det første kan ikke metrikker fortelle deg hvorfor resultatene blir som de blir. For det andre kan det ta uendelig lang til å isolere og rette problemet, hvis du som gründer fremdeles er i en tidlig utviklingsfase og derfor ikke har tilstrekkelig stor trafikk på hjemmesiden som du kan teste.

Så selv om vi som gründere ønsker å ha en vitenskapelig tilnærming til våre eksperiment og metode for innovasjon, så er der det viktig å understreke at målsetningen for en forsker og en gründer har noen klare forskjeller.

En forsker forsøker å avdekke evige sannheter innenfor sitt fagfelt og er tvungen til å oppnå statistisk signifikante data for sine resultater. Motsatt skal en gründer kun avdekke atferdsmønster hos sine brukere.

Krav til tidsforbruk.

En gründer har ikke råd til å utøve samme strenge krav til utførelsen av sine eksperimenter som en forsker. I stedet forsøker man å gå gjennom en to-stegs validering og verifisering prosess. Dette er prinsippet i dette tankemønster:

Bekreft kvalitativt, verifiser kvantitativt.

For å eksemplifisere dette, betyr det at du som gründer i en tidlig fase av din ideutvikling – det være seg om du er i stadiet for å finne  “Problem /Løsnings samsvar” eller i stadiet for å finne  “Produkt /Marked samsvar”, – vil operere med et begrenset antall brukere/kunder. Antallet av tilbakemeldinger du får er så begrenset at du må forholde deg til kvalitative data. Du skal ha direkte kontakt med dine bruker, ha problem intervju, løsnings intervju, utprøve forskjellige typer av tilbud, etc.

Hvis du har samtaler med 20 brukere og 15 av disse forteller deg at de foretrekker “funksjon 1” fremfor “funksjon 2” – Vel da går du videre med “funksjon 1”. Du kan ikke benytte mer tid på denne avklaringen.

Når du med tid og stunder, er kommet i gang med vekstfasen (Skalering) og har et større antall kunder/brukere, kan du gjøre nye eksperiment hvor du sikrer deg et kvantitativt statistisk verifisert datagrunnlag.

De 10 tankemønster for Kontinuerlig Innovasjon

  1. Elske problemet, ikke din egen løsning.
  2. Forretningsmodellen er produktet.
  3. Traksjon er målet.
  4. Riktig aktivitet, til rett tid.
  5. Gi deg selv tillatelse til å skalere.
  6. Prioriter dine mest risikable antagelser.
  7. Tenk 10X.
  8. Gjør beslutninger basert på bevis.
  9. Bekreft kvalitativt, verifiser kvantitativt.
  10. Fjern feil fra ditt ordforråd.

Relaterte artikler

Kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.