Aksjekapital avtale

Hvor stor del av aksjekapitalen skal du gi dine første ansatte?

Dette er mer kunst enn vitenskap, dessverre finnes det ikke noen tabell hvor du kan slå opp i, – hvor du ut fra antall ansatt, – erfaringene til den enkelte, – stillingen denne skal ha, kan få et klart svar på hvor stor andel av aksjene denne skal kompenseres med. Det vi kan gjøre er å gi deg noen tommelfingerregler som vil hjelpe deg i prosessen med å tenke gjennom de første åpenbare forhold som har betydning.

De første ansatte får en større del av aksjekapitalen

For det første burde det være rimelig åpenbart at de første ansatte du får inn, skal ha en større andel av egenkapitalen, enn ansatte som kommer inn på et senere tidspunkt. Det er primært to grunner for dette. For det første tar de en større risiko når de går inn i din beskjedene oppstarts bedrift, og for det andre forventer man at de på mange måter er villige til å arbeide ræva av seg i et miljø som mest sannsynlig er både ustrukturert og hektisk. Så derfor bør de kompenseres for både den større risiko de er villig å ta, samt den ekstra innsatsen.

Ansatte som kommer inn senere – gjerne etter at bedriften er lønnsom eller etter at man er godt finansiert – tar ikke samme risiko, og de kommer nok også inn i et miljø som er noe mer strukturert og velfungerende.

Så det er åpenbart at de første ansatte bør få en større andel enn ansatt nummer 10 eller nummer 50.

Du kan hurtig måtte ut med 10-20 % av aksjekapitalen

Den andre tommelfingerregelen er at nyetableringer tradisjonelt setter av mellom 10 og 20% ​​av egenkapitalen for å stimulere sine ansatte. Hvis du er i den tidlige oppstartsfasen og ønsker å hente inn investor kapital fra Venture selskap, insisterer de ofte på at du skal sette av 10-20 % av egenkapitalen til dine første ansatte, før de vil investere i selskapet ditt – altså et krav som ligger mellom 10 og 20 %. Dette gjør de ikke for å være vanskelig, men ut fra erfaring for hva som er best for selskapet og motivasjon for de ansatte – så ta dette med deg som et utgangspunkt.

Det kan kanskje virke som en ganske stor del av aksjekapitalen du må gi fra deg, – men de får hurtig ben å gå på. Spesielt når du begynner å tenke på det antall personer du trenger å få ansatt for at utviklingen av selskapet virkelig skal ta fart. Hvis du må hente inn en ekstern administrerende direktør til selskapet vil denne tradisjonelt få omtrent 5% av selskapet, en ekstern CTO eller COO ville få omtrent 3%. Så avhengig av hvor mange nøkkelposisjoner du trenger å besette, kan det gå rimelig hurtig å få fordelt ut de første 10 % av selskapet.

Så, før du begynner å distribuere egenkapital til noen av dine ansatte i selskapet – selv din aller første ansatte, bør du tenke grundig igjennom -hvor mange mennesker du trenger å ansette, – hvem de er og -hvor stor del av din aksjekapital du er villig til å benytte for å kompensere dem, for den risiko de tar ved å gå inn som ansatt i ditt selskap. Først deretter kan du begynne å distribuere aksjekapitalen mellom dine ansatte. De første ansatte under ledelses nivået (f.eks. en ingeniør) får tradisjonelt mellom 1 og 2 %, avhengig av den risiko selskapet og den ansatte befinner seg i.

Andre hensyn du må ta

Det er et par andre hensyn du bør ta med deg innen du fastlegger hvor stor andel av aksjekapitalen dine ansatte skal få tildelt.

For det første hvordan er selskapets likvide situasjon? Hvis selskapet har en dårlig likviditet, kan det være fornuftig å gi en litt mindre lønn i bytte mot litt mer egenkapital. Det er selvfølgelig ikke alle nyansatte som har mulighet for, eller er interessert i å gjøre denne byttehandelen. Men det er uansett noe det er verdt å vurdere og ha en samtale med den ansatte om.

Det andre hensynet du bør ta, er spørsmålet om hvor mye verdsetter den potensielle ansattes egenkapital i selskapet. Vi er alle forskjellig og noen mennesker er mer konservative enn andre av natur og de kan verdsetter en viss lønns sikkerhet høyere enn usikkerheten som ligger i den egenkapital de får tilbudt. Jobben din er å sørge for at de første ansatte du får inn i selskapet er topp motivert. Så sørg for at du benytter deg av de verktøy som faktisk motiverer den enkelte. Det betyr at enkelte kan få en høyere lønn og lavere aksjeandel og motsatt. Ta samtalen med den enkelte du planlegger å ansette og finn ut av hva som motiverer dem.

Din oppgave er å holde maksimal motivasjon blant de ansatte.

Sist men ikke minst, bør du være klar på at de aller fleste nystartede selskaper mislykkes. Jeg vet – du er sikker på at den forretningside du arbeider med, er unik og at du kommer til å lykkes. Selvfølgelig elsker du din løsning på samme måte som alle andre gründere elsker sin – men tallenes tale er ganske klar – de fleste mislykkes. Så det jeg oppfordrer deg til, er ikke å tenke på egenkapitalen som en gitt størrelse som du må dele ut av , men som et verktøy du kan benytte for å øke sannsynligheten for å bli blant de få oppstarts bedrifter som får økonomiske suksess. Det er din oppgave og i din interesse å etablere det best tenkelige team og sørge for at dine ansatte har en veldig sterk følelse av eierskap til selskapet. Dette er personer du skal stå skulder til skulder ved, – arbeide lange dager sammen med – og det er i stor grad det team du har rundt deg som kommer til å avgjøre utfallet av ditt prosjekt – om det kommer til å bli en økonomisk suksess eller ikke.

Og så lover jeg deg at hvis du lykkes og får suksess – vel så vil du aldri komme til å angre på størrelsen av den aksjepost du kompenserte dine ansatte med.

Relaterte artikler

Kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *