Design thinking

Design Thinking, Lean Startup, Agile? Nå er det noe som er enda bedre

(Dette er gjestepost av Alejandra Gonzalez, en erfaren forretningsmodellstrateg, produktseier og innovasjonstrener. I dette innlegget deler Alejandra sine perspektiver på når og hvordan man skal inkorporere Lean, Agile og Design Thinking i produktets livssyklus. Nyt… -Ash)

Som produktdesignleder og porteføljeeier har jeg uendelig mange ganger forsvart hvorfor det tar 9 måneder å designe og lansere et produkt uten noen form for garanti for suksess. Men for det selskapet jeg jobbet, var dette en altfor lang tidshorisont og for risikabelt.

Jeg har arbeidet med designledede strategier som kombinerer Agile og Lean i nesten 10 år. Selv om de fungerer, er det åpenbart at de trengter å gi et mer solid bevis/beslutningsgrunnlag for beslutningstaking. Det er absolutt en ting de har til felles: målet om å minimere risikoen i selve prosessen.

Denne artikkelen handler om hvordan du vet at du virkelig minimerer risiko.

I denne artikkelen vil jeg bruke begrepene: Produkt, service og løsning synonymt for å bety “noe som skaper, leverer og fanger verdi”.

Når kunder og produktledere spør om forskjellen mellom Strategic Design (eller Design Thinking), Agile og Lean Startup, har jeg funnet ut at det er en generell tro på at

 • Design Thinkings hovedformål er å produsere de riktige løsningene,
 • Agiles hovedformål er å utvikle løsningene riktig, og
 • Lean Startups hovedformål er å generere vellykkede forretningsmodeller.


De er ofte stilt opp på rad:

 • Design Thinking er designet for å gå fra problemer til konsepter om løsninger,
 • Agile er å utvikle løsningene, og
 • Lean Startup er designet for å gå fra løsninger til en fungerende forretningsmodell.


Å gå gjennom alle disse påfølgende stadiene og iterasjoner, tar ikke bare tid, men prioriterer visse “katalysatorer” fremfor andre på de enkelte trinn, som:

 • kreativitet framfor traksjon under design av konseptløsninger,
 • hastighet over kreativitet under Agile utvikling, og
 • effektivitet fremfor kreativitet under utviklingen av forretningsmodellen.


Og det er fortsatt på ingen måte sikkert at du kommer gjennom med en bærekraftig/levedyktig forretningsmodell.

Det endelige målet med produkt- og forretningsdesign er ikke å utvikle en løsning eller å designe løsningen riktig, men å generere repeterbar vekst.

Oppgaven er å designe en forretningsmodell som systematisk skaper, vokser og skalerer.

Prosessen med forretningsinnovasjon er å gå fra uløste problemer (uoppfylte behov eller ambisjoner) til løsninger som gir verdi (eller løser et relevant problem eller behov) som fører til forretningsvekst.

Jeg har gjennom årene, sett mange gründere og selskaps ledere som, angivelig skulle arbeide med en menneske-sentrisk tilnærming. Men som fortsatt starter med et internt strategisk problem (f.eks. – vi må øke omsetningen) og derfra hoppe direkte over til nye løsninger og ikke lenger tar utgangspunkt i problemer som skal løses (eller behov som bør bli dekket).

For at en forretningsinnovasjon skal lykkes, tror jeg at den trenger like stor fokus på fem katalyserende elementer i alle stadier:

 1. kreativitet,
 2. læringshastighet,
 3. effektivitet,
 4. riktig kultur, og
 5. bevis på traksjon.


For å være kreativ må prosessen ta utgangspunkt i problemer og ambisjoner, ved å la en designledet prosess arbeide både divergerende og konvergerende. Teamet må skape et miljø hvor man kan føle seg trygg på å dele alle ideer, uten negative tilbakemeldinger.

Læringshastigheten kommer fra reflekterende praksis. Det er fint å kunne henvise til hastighet i forhold til utvikling og fremgang, men hvis det ikke er en underliggende vitenskapelig tilnærming til både testing og måling av det som skjedde etter en bestemt prøve, eksperiment eller lansering, har eksperimentene ingen læringseffekt. Og man vil derved heller ikke ha noen minimering av risiko i prosessen.

For å være effektiv er det selve prosessen som er viktig. Hvis du vil bygge en gjentagelig inntektskilde, må det være en Lean, Agile, og iterativ prosess basert på solide prinsipper og velprøvd metodikk, og som gang etter gang kan fremvise de ønskede resultater fra et spesikitk tiltak.

Effektivitet og kreativitet skjer i et sundt samarbeidsklima, hvor man ønsker å bygge rutiner som fremmer gode resultater, og på samme tid hindrer Hippos (highest paid person’s opinion) og gruppetankegang. Målet er å være kritisk, upartisk og kunne stille vanskelige spørsmål. Bygg deretter individuelt og i felleskap ut fra dette.

Og hva er traksjon? Dette er virkelig kjerne i det jeg vil dele med alle produkt designere, portefølje eiere, bedrifts ledere, gründere, produktsjefer: Ikke kast bort dyrebare tid, på samme måte som jeg gjorde, bare fordi jeg ikke viste hvordan jeg skulle kunne treffe bevisbaserte beslutninger, på samme tid som jeg arbeidet med design prosessen.

( FlowStartup har tidligere beskrevet traksjon i flere blogg innlegg. Hvis du ønsker mer dybdegående informasjon kan du lese: Målet er traksjon og Traksjon er den metrikken som styre dem alle )

Det å kunne dokumenter traksjon er den riktige måten du vil gå frem på, når du bygger et produkt. Det er også den mest pålitelige måten å prioritere mellom de mange ideer og det forenkler også valg av neste eksperiment/handling. Jeg har sett og vurdert en rekke forskjellige modeller, canvas, måter å bygge dynamikk i teamet. Alt for å hjelpe bedriftene med å bestemme seg for hvilke ideer de skal arbeide videre med. Men dessverre, er det begrenset hvor langt dette kan hjelpe deg.

Så hva gjør man?: Tidsavgrensede eksperimenter prioritert ut fra den største begrensning i forretningsmodellen.

Jeg følte at jeg hadde gjort den store oppdagelse da jeg fant en mer effektiv måte å designe og teste produkter via rammeverket til Kontinuerlig Innovasjon, utviklet av LEANSTACK.

For det første er det et rammeverk og ikke en metodikk. For det andre innebærer det visdommen til Design Thinking, Lean Startup, produkt markedsførings taktikk, system tenkning, theory of constraints, Jobs to be done, en stoisme -tilnærming og Agile metodikk – bare for å nevne noen av de viktigste.

For meg er ikke spørsmålet hvilken metodikk (Design Thinking, Agile eller Lean Startup) som er best? Svaret er ikke når du skal bruke den enkelte metode, men hvordan du kan forstå og bruker alle eksisterende metoder for å fremme kreativitet, læringshastighet, effektivitet, samarbeid og tidlig traksjon i de enkelte trinnene du må gjennom.

En av de sentrale prinsippene i dette rammeverket er “riktig handling-riktig tid”. (FlowStartup har beskrvet det her: Riktig aktivitet til riktig tid)

LEANSTACK og grunnleggeren, Ash Maurya, er best kjent for å ha skapt Lean Canvas – et populært 1 -siders forretnings-modelleringsverktøy. Men for meg er det så mye mer, som jeg vil prøve å oppsummere nedenfor:

Matrise oppsett som sammenligner forskjellige tilnærminger mellom. Design Thinking, Lean Startup og Kontinuerlig Innovajon

Oversikt over forskjellige tilnærminger i Design Thinking, Lean Startup og Kontinuerlig Innovasjon

For å følge IDEOs fine eksempel på havskilpaddebarn (oppsatt som forretningside):

“Design Thinking er tilnærmingen for å finne ut hvilket av eggene dine som har de beste sjansene for å overleve. Når disse havskildpadden har klart å komme seg velberget ut i havet, kan Lean Startup -metodikken forbedre sjansene til de enkelte med å klare seg frem til voksen alder. “

Jeg vil legge til:

Kontinuerlig innovasjon vil være den evolusjonære intelligensen som hjelper skilpaddene med å finne hvilke egg som skal plukkes (problemer som er verdt å løse), hjelpe dem med å overleve til babyskilpadder (gjennom løsninger som effektivt kan løse problemene eller udekkede behov), og når de tilpasser seg ( produkt/markeds samsvar), ta dem effektivt opp til voksne alder (bedrifter som kommer til vekststadiet) for at de skal trives i en konkurransedyktig verden (skalering).

Den orginale artikkel finner du her.

Relaterte artikler

Kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *