Hva er en MVP (Minimum Viable Product)

Forståelsen av hva MVP betyr er et av de konseptene innenfor Lean Startup som også har utviklet seg over tid. Det har vært en løpende diskusjon om hva MVP er og hvordan man skal forholde seg til dette begrep.

Da Eric Ries brukte begrepet for for første gang i sin bok Lean Startup, definerte han det som:

MVP er den versjonen av et nytt produkt som gjør det mulig for et team å samle inn den maksimale mengden validert læring om kunder med minst mulig anstrengelse.

Over tid ble det forenklet til:

“den minste tingen du kan bygge som lar deg komme deg  rundt build / measure / learning loopen”

Bilderesultat for build measure learn

Men også denne versjon er har gitt grunnlag for diskusjon, og enkelte miljø benytter strengere kriterier for hva som kan kalles en MVP. Mer om det litt senere.

Det er ikke noen tvil om at MVP er en av hovedessensen i Lean Startup, og  derfor har vært et tema for konstant diskusjon. Prinsippet om at du skal bygge ditt produkt ut fra det du er sikker på at kundene vil ha og vil betale for, i motsetning til å bygge en rekke funksjoner for så å søke etter kunder som vil ha og betale for disse funksjonene.

Det høres, som så mye annet, ganske innlysende – men dessverre viser praksis noe annet. Uten at jeg har reell statistisk dokumentasjon, vil jeg allikevel påstå at de fleste nye produkter som kommer ut i markedet i Norge – fra gründere eller SMB-bedrifter, ikke har vært gjennom en kundestyrt utviklingsprosess. I de fleste tilfeller og i beste fall – blir utviklingen styrt ut fra en eller noen få kunders vurdering. Kobler man dette sammen med at man eksempelvis innenfor software utvikling har over 60 % av funksjonene som aldri eller sjeldent blir benyttet. – Vel da forstår man at det er mye sløsing av tid og ressurser. Noe av essensen i Lean Startup er å la utviklingen skje med basis i hva kunden reelt ønsker og vil betale for, – og på den måten sikrer en Lean produktutvikling med minimal sløsing.

Gi kunden verdi så hurtig som mulig.

Kontinuerlig Innovasjon, som vi arbeider med i Flow, har gått steget videre når det gjelder begrepet MVP. Tar man utgangspunktet i Eric Ries sin definisjon, hvor målsettingen er å komme seg rundt bygg- mål-lær loopen, vil ting som kundeintervju, demoversjoner, hjemmesider (Teaser Pages), Smoke tests betraktes som MVP.

Men hvordan kan en teaserside eller en demo være et produkt? Vi kan godt bli enige om at det er en god taktikk for å finne ut om det er interesse for et produkt – men at det er et produkt – vel det er det ikke.

Ash Maurya, forfatteren av Running Lean, har derfor satt noen strengere kriterier for hva som kan betegnes som MVP:

En MVP (Minimum Viable Product) er det minste produktet du kan bygge som også leverer verdi til kunden.

Som en bonus får du betalt av kunden og derved noe av denne verdien tilbakeført.

Innenfor Kontinuerlig Innovasjon går skillelinjen mellom Problem-Løsning Samsvar og Produkt-Marked Samsvar, i forbindelse med utviklingen av MVP.

I siste fase av arbeidet med å finne Problem-Løsning Samsvar, presenterer man tilbud (Offer) til potensielle kunder, bestående av 3 elementer – UVP (Unique Value Proposition/det budskap du presenterer), demo og pris. Hvis tilbudene ikke får den tilsiktede respons/interesse fra kundene, går man tilbake og gjør endringer i en av elementene i tilbudet. Denne loopen fortsetter til man har samsvar mellom kundenes problem og den løsning man presenterer i tilbudet, hvilket betyr at: – kunden relaterer positivt på det budskap du sender (UVP), -kunden vurderer at den måten du løser problemet på er tilfredsstillende, og – kunden er villig til å betale den pris du ber om.

Først på dette tidspunkt, går man i gang med å utvikle sin MVP – og er per definisjon kommet over i fasen hvor man skal finne Produkt-Marked Samsvar.

 

Relaterte artikler

Kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.