Ikke alle som vandrer har gått seg bort

Det å komme seg til produkt/marked samsvar ( dvs. til det bøyningspunk på hockey-køllen hvor etterspørselen etter et produkt opplever en kraftig vekst) er en av de mest avgjørende milepæler for en oppstartsbedrift.

Utfordringen, er selvfølgelig at det å komme seg til produkt/markeds samsvar tar omtrent 2 år i gjennomsnitt, og 80% av alle nye produkter går seg vill på veien – går falitt eller gir opp på sin vandring.

Produkt/Marked Samsvar

Hva skjer på veien før produkt/marked samsvar?

En målløs vandring er en populær betegnelse:

Bilde av den rotete og ustrukturerte begynnelse

Men, det trenger ikke å være tilfelle.

Joda, starten er forbundet med mye usikkerhet, men den trenger ikke å være rotete.

Med det riktige tankesett og prosess, kan starten være som en systematisk ferd gjennom en labyrint.

The Idea Labyrinth
Bilde på hvordan man kan komme seg gjennom labyrinten

Målsetningen for en gründer er at du skal komme deg ut av labyrinten med en forretningside (eller en forretningsmodell) som fungerer innen du går tom for ressurser.

Joda, det er store svinger, blindveier og du må sikkert gå tilbake samme vei som du kom fra enkelte ganger, men i motsetning til bildet over innbefatter dette langt mindre sløsing.

Dette er bildet på LEAN.

Hvordan ser en slik prosess ut?

Den er trinn-basert, tids-begrenset, og resultat (dvs. output) drevet.

Den bryter reisen/vandringen fra idé til produkt/marked samsvar i en rekke mer håndterbare underfaser, hvor hver fase har et klart mål for hva du skal oppnå med utviklingen av din forretningsmodell. Et bestemt resultat som du kan oppnå innenfor en 90 dagers tidsbegrensning.

Vi bygde Rammeverket for Kontinuerlig Innovasjon med tanke på disse prioriteter.

Reiseruten for Kontinuerlig Innovasjon

Legg merke til at mens denne reiseruten ser ut som en jevn lineær progresjon på tvers av trinn, er det som egentlig skjer innenfor hvert av trinnene både iterativt og til og med syklisk.

Her er eksempler på hvordan to av læreplanene ser ut:

Læreplan for design av Forretningsmodell
Den etterspørsels genererende læreplan

De øvrige læreplanene har tildels flere sykliske loops.

Rammeverket for Kontinuerlig Innovasjon optimaliserer for traksjon per tidsenhet, fordi tiden er din mest begrensede ressurs og den er lineær.

“For å oppnå store ting er det to ting som trengs; en plan og litt for lite tid.”
– Leonard Bernstein

Hold opp med å vandre målløst omkring etter din neste store forretningside. Sørg heller for en systematisk prosess med vitenskapelig tilnærming til hvordan du skal legge opp ruten, og nå dine mål.

Relaterte artikler

Kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *