Bilde av en lyspære som representerer en ide - kontinuerlig innovasjon

Utviklingen av Kontinuerlig Innovasjon

I 2009 ble gründere fra hele verden med på en grasrot bevegelse som førte til Lean Startup. Årsaken til at Lean Startup var så vellykket er at den utløste et grunnleggende skifte i hvordan kundene etterspør og forbruker produkter, noe som forvandlet måten vi bygger og leverer produkter på.

Det har alltid handlet om hva kundene ønsket

Et tilbakeblikk på forrige århundre, med produktutvikling …

1950-talletLean Manufacturing Redusér sløsing
Tidlig på 1900-tallet markerte industrialiseringstiden hvor hverdagsprodukter, fra barberhøvler til biler, stadig ble masseprodusert i fabrikker. Drevet av alvorlige ressursbegrensninger etter krigen, begynte mange bransjer å ta i bruk just-in-time produksjon. Taiichi Ohno doblet ned på disse ideene, og utviklet Toyota Production System, som endte opp med å bli Lean Manufacturing. Effektivitet (eller redusering av sløsing) var målsetningen for arbeidet, og de unike fordelene kom fra å kunne produsere flest mulig enheter til lavest mulig pris.

1970-tallet Waterfall Stadier
Da vi gikk inn i programvare/digitale produkter, var vår første tilnærming å ta i bruk de samme prosessene som vi brukte for å bygge fysiske produkter til digitale produkter. Ettersom design endringer var uoverkommelig dyre å introdusere midt i produksjons syklusen, ble produktene bygget etter en sekvensiell eller fossefall-tilnærming – med forskjellige trinn for kravspesifikasjon, design, implementering, verifisering og vedlikehold. Kontroll over planlegging var målsetning for arbeidet, og de unike fordelene kom fra å kunne gjennomføre “planen” – i tide og innenfor budsjettet.

1990-tallet — Agile — Iterativ
Med spredningen av computere (PC-er), kunne de lange syklus tidene for en Waterfalll produkt utviklingsprosess (målt i år) ikke lenger følge med i hastigheten på kundenes etterspørsel. Det var ganske typisk at kravene endret seg i midten av en produksjonssyklus, og en ny prosess med lettere vekt var nødvendig. Rundt denne tiden dukket det opp en rekke forskjellige iterative produktutviklings metoder, som Scrum og XP, som foreslår at produktene skal bygges trinnvis og inkorporere tilbakemeldinger fra kunder med jevne mellomrom i løpet av produktutviklings syklusen. Disse alternative metodene ble deretter kodifisert under paraplyen Agile (i det nå berømte Snowbird-møtet i Utah tidlig i 2001). Iterasjon var målsetningen for arbeidet, og de unike fordelene kom fra å kunne håndtere risikoen ved endring i kravspesifikasjon.

2010-tallet — Lean Startup — Kontinuerlig
Så forandret verden seg igjen … Ettersom produktene gikk fra å bli levert i en eske til å bli levert over Internett, tok etterspørselen fra kundene enda et skritt videre. Det var ikke lengre nok bare å bygge det kundene sa at de ønsket, fordi i løpet av den tiden du brukte på å bygge produktet, opplevde du at de i virkeligheten ønsket seg noe helt annet. Så i dagens samfunn er den eneste måten å sikre seg at du bygger det kundene ønsker, å engasjere dem kontinuerlig.

Innsatsen er mye høyere denne gangen

Den gamle måten å bygge produkter på, fungerte i en tid da det var store inngangs barrierer og få konkurrenter. Selv om du du gjorde feil ved første produktlansering, hadde du tid til å lære, tilpasse og gjøre de nødvendige endringer av produktet.

Men i dag, på grunn av Internett og teknologier aktivert av åpen kildekode og cloud computing, har det blitt billigere og raskere enn noensinne å lansere nye produkter, noe som igjen betyr at det er en mye større global konkurranse enn før – både fra etablerte og ny oppstartede gründere.

“Produktet” i dag er ikke bare løsningen, men hel forretningsmodellen din. Det å utvikle, uavhengig om det er tjenesteyting eller et fysisk produkt, og unnlate av å levere det kundene ønsker, vil ha alvorlige konsekvenser. Den nye virkeligheten har allerede hatt alvorlige konsekvenser for mange selskaper som ikke klarte å tilpasse seg.

Motsatt, i på den andre siden av dette spekteret innser de mest suksessrike selskapene i dag at gode ideer er sjeldne og vanskelig å finne. Og at den beste måten å finne den neste store “ideen” på er å hurtig teste ut mange ideer.

“På et gitt tidspunkt er det ikke bare en versjon av Facebook som kjører … det er sannsynligvis 10.000.”
– Mark Zuckerburg

I denne nye verden har læringshastighet blitt den nye unike fordelen. Bedrifter som lærer raskt, lærer hurtigere enn konkurrentene og får bygge det kundene virkelig ønsker. Ved å gjøre dette kontinuerlig holder de seg relevante for kundene sine, og ser en forretningsmodellene som fungerer og vokser.

Så hvorfor gjør ikke alle dette?

Problemet er at å bygge produkter på denne måten er en ny og fundamentalt annen tilnærming. Vi sitter fortsatt fast i systemer og prosesser fra fortiden som ikke passer til denne nye måten å jobbe på. Hvordan skal du kunne oppnå hurtig læring, når du fremdeles arbeider med strategisk planlegging? På samme tid som vi er gått over til lettvekts utviklingsprosesser, gjennomføres fremdeles strategisk forretnings planlegging med verktøy fra den gamle verden.

Når det er høy usikkerhet, trenger du ikke statiske planer,

men dynamiske modeller.

Hvor går vi herfra?

Mens Lean Startup-bevegelsen bidro til å utløse denne transformasjonen og kodifisere mange av start prinsippene, tror jeg at vi fremdeles bare er i begynnelsen av å gjøre denne nye metoden å arbeide på, til en praktisk metodikk. Jeg tror heller ikke at Lean Startup alene, er nok.

Lean Startups eksperiment drevende tilnærming er flott for å teste en idé raskt, men suksess er basert på antagelsen om at det du starter med er rimelig gode ideer. Hvis du begynner med en dårlig idé, lærer du bare at du hadde en dårlig idé (raskt) – som fremdeles er fremgang, men som også fører til at man stiller spørsmålet: Hvor kommer gode ideer fra?

Jeg tror den neste treeninghet for innovasjons ligger i å koble rammeverket for Lean Startups sine raske eksperimenter med rask forretnings modellering og et rammeverk for problem prioritering. Vi kaller samlet denne nye måten å jobbe på for: Kontinuerlig innovasjon.

Ja, vi har allerede kontinuerlig testing, kontinuerlig integrasjon, kontinuerlig implementering og kontinuerlig levering. Men alle behandler løsningen som “produktet”. Kontinuerlig innovasjon handler om å levere en fungerende og skalerbar forretningsmodell som “produktet”.

Relaterte artikler

Kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *