Lean Startup, eller Business Model Design, eller Design Thinking?” Det er feil spørsmål!

For å oppnå banebrytende innovasjon, bør du ikke begrense deg til noen av disse rammene, men heller bruke alle tre … og aller helst ennå flere..

Den større sammenhengen

Du får ikke en gullmedalje for å følge en prosess, men for å oppnå resultater – spesielt gode resultater med din forretningsmodell.

Hva er en forretningsmodell?

En forretningsmodell beskriver 3 ting: verdiskaping, verdilevering og verdifangst. Alle tre forholder seg til kunder. Derfor må kundesentrisitet også være kjernen i hvordan du definerer, måler og kommuniserer fremgang.

Fasetter av en fungerende forretningsmodell

IDEO hjalp kodifisere tre fasetter for måling av en fungerende forretningsmodell:

Image for post

Skjæringspunktet mellom disse tre kretsene (ønskelighet, levedyktighet og gjennomførbarhet) definerer målet for innovasjon. Men å komme seg dit krever vanligvis en tilnærming med bruk av flere modeller.

Tenk på et rammeverk av rammeverk

Mens hver av rammene overlapper hverandre, har hver enkelt av dem en spesifikk egenskap som skille dem fra de andre.

Så vi bestemte vi oss for å organiser og sette sammen disse modellene med særskilte egenskaper til et nytt rammeverk: Rammeverket for Kontinuerlig Innovasjon.

Image for post

Frameworks vs metodikk

Rammeverket for Kontinuerlig Innovasjon er et utpreget rammeverk – ikke en metodikk. Rammer per definisjon er løse stillaser som gir struktur, retningslinjer og spillbøker kontra fastlagte prosesser som finnes i metodikken.

Rammeverk skiller med andre ord mellom prinsipper og taktikk – samtidig som de gir begge deler.

Prinsipper veileder deg i hva du bør gjør.
Taktikk viser deg hvordan.

For å tjene den større konteksten, bør taktikker som når deres naturlige livsløp omgående erstattes med nyere/bedre.

Prinsipper er permanente, mens taktikker er flyktige.

I vår fremgangsmåte vil du finne mange eksempler på taktikker (som Problemintervjuer) som vi stadig erstatter med nyere/bedre (som Problemoppdagelse).

Hvorfor “Kontinuerlig” Innovasjon?

I motsetning til en stopp og start innovasjon, er kontinuerlig innovasjon et tankesett hvor vi hele tiden utfordre status quo – selv om du for øyeblikket er status quo.

Hvert eneste selskap bør på en og samme tid arbeide med en optimalisere av sin eksisterende forretningsmodell (opprettholde) og på samme tid søke etter den neste utviklingen av forretningsmodellen (disruptere).

Hastighet er et sentralt fundament for å gjøre dette bra og lykkes i den nye global verdenen vi konkurrere i. Læringshastighet er den nye unike fordelen. Og de selskaper som kontinuerlig lærer hurtigere enn sine konkurrenter, vil fremstå som vinnere.

Mye av samme årsak som at det å feile fører til læring når du kjører mange og hurtige eksperiment, vil innovasjon bli kontinuerlig.

En kort historie om rammeverket for kontinuerlig innovasjon

Det tidlige stillaset for rammeverket rundt Kontinuerlig Innovasjon ble beskrevet i min første bok: Running Lean Det var da jeg først snublet inn i denne 3-trinns metaprosess: Modeller-Prioriter-Test.

Image for post
Model-Prioritize-Test

Gjennom årene, mens denne metaprosessen har holdt, er det utviklet mange flere modeller (Customer Factory Blueprint, Customer Forces Canvas, Traction Roadmap), prioriteringsverktøy og testteknikker for å søke svaret på enda flere spørsmål:

  • Hvordan dimensjonerer du forretningsmodeller?
  • Hvordan definerer du traksjon og måler produkt/markeds samsvar?
  • Hvordan kan du unngå dine egne kognitive bias (feilslutninger) under problem-intervjue?
  • Hvordan prioriterer du de mest risikofylte forutsetninger?
  • Hvordan administrerer du din innovasjon/idé portefølje?

Versjonshistorie

Rammeverket for Kontinuerlig Innovasjon 1.0 — March 9, 2012
– Running Lean Meta-Process
– Lean Canvas

Rammeverket for Kontinuerlig Innovasjon 2.0 — June 14, 2016
– GOLEAN Meta-process
– Customer Factory Blueprint
– Traction Roadmap
– LEAN Sprints

Rammeverket for Kontinuerlig Innovasjon 3.0 — June 7, 2018
– The Innovator’s Gift
– Customer Forces Canvas


Image for post

‘Toto, I’ve a feeling we’re not in Kansas anymore.’
– Dorothy, The Wizard of Oz

Ja, vi har kommet langt fra den tid hvor det viktigste var å beskrive din forretningside på en 1-siders Lean Canvas. Følg med for mer …

Relaterte artikler

Kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.