Kurs

  • 29 Leksjoner

    Fundament

    FUNDAMENT KURSPROGRAM MålsetningVi beskriver her de viktigste prinsipper og tankesett for hvordan man bør arbeide med Kontinuerlig Innovasjon, og hvorfor vi mener Kontinuerlig Innovasjn er…
  • 22 Leksjoner

    Ideasjon – Utgangspunt for utvikling av din forretninside

    Dette kurset tar fatt i din opprinnelige forretningside og setter disse tankene inn i modeller som vil utgjøre utgangspunktet for de avklaringer og eksperiment man må gjennom for å finne produkt/marked samsvar.