FORRETNINGS-UTVIKLING ER OGSÅ I UTVIKLING

FREMST I UTVIKLINGEN ER KONTINUERLIG INNOVASJON

Livet er for kort, for at man gidder bygge noe ingen vil ha.

Vår steg for steg playbooks viser deg hvordan du kan gå fra idé til produkt/marked samsvar, uten å kaste bort uendelig med tid, penger og innsats

Hvorfor bruker vi Kontinuerlig Innovasjon

På samme måte som alt annet rundt oss er i konstant utvikling, har det også vært en stor utvikling i hvordan man utvikler nye produkter eller løsninger – fra Lean, til Waterfall, til Design Thinking, til Agile, til Lean Startup til Kontinuerlig Innovasjon.

Kontinuerlig Innovasjon er den helt klart mest holistiske tilnærming til utfordringen du som gründer står foran. Det som etter vår mening skiller den mest fra de øvrige tilnærminger, er at vi arbeider med et rammeverk av rammeverk. Det er ikke bare en teori eller modell, men en systematisk tilnærming, med forskjellige modeller og teorier tilpasset de forskjellige faser gründer tilværelsen består av. Dette for å sikre at du som gründer gjør de riktige ting til riktig tid. Du kan finne en enkel beskrivelse av de 3 mest aktuelle metoder her

Kontinuerlig Innovasjon er i samsvar med sitt navn, en metodikk som også er i kontinuerlig utvikling, hvor det hele tiden kommer små forbedringer, for på best mulig måte å kunne hjelpe deg som gründer. Vi vil gi deg den best mulige veiledning.

Flow Startup har sertifiserte mentorer for Kontinuerlig Innovasjon, noe som betyr at vi hver eneste måned er i direkte kontakt med Ash Maurya og de øvrige sertifiserte mentorer rundt om i verden. Her deler vi erfaringer og gjør små men kontinuerlige forbedringer til våre playbooks.

Hva er en Playbook

Dagens betydning av playbook er hentet fra amerikansk fotball, hvor en playbook er en bok som beskriver og inneholder lagets strategier og alle forskjellige spill. Slik at alle spillerne vet hva de skal gjøre på ethvert tidspunkt avhengig av de tilfeldige omstendigheter.

Våre Playbooks er et opplæringsprogram som er oppstilt slik at du får en steg for steg veiledning gjennom den prosess du skal gjennom fra idé, frem til produkt/marked samsvar.

Til forskjell fra tradisjonelle kurs som drukner deg i teori, hjelper våre playbooks deg med å fokusere på og arbeide med de riktige handlingene til rett tid, ut fra hvor du er i din forretningsutvikling.

Samlet gir våre playbooks deg:
 
 • En trinnbasert, steg for steg,  læreplan,
 • Integrerte verktøy, og
 • Personlig coaching fra sertifiserte mentorer.

Hvor kommer disse playbooks fra og hvem bruker dem?

Disse playbooks er blitt laget av Ash Maurya, forfatter av to bestselgende bøker og skaperen av Lean Canvas. Dette er en sammenfattet læring etter hundrevis av workshops og bootcamps med oppstart- og bedrifts-team.

I motsetning til en bok som er vanskelig å endre når den ble utgitt, utvikler disse playbooks seg kontinuerlig for å gjenspeile de nyeste og best fungerende teknikker innenfor produkt og forretningsutvikling.

Disse playbooks har allerede blitt distribuert globalt på tvers av mange bedrifter, akseleratorer og universiteter og brukes som standard læreplan for innovasjon/akseleratorer.

Hvordan leveres disse playbooks?

Ash bygde LEANSTACK for å betjene et globale publikum av gründere, og har coachet oppstarts team 100%, praktisk talt i nesten et tiår.

Leanstack sine playbooks leveres over en SaaS-plattform ved hjelp av en kombinasjon av steg for steg basert læreplan, integrerte verktøy og personlig coaching. 

FlowStartup har oversatt noen av kursene, slik at du kan velge om du vil gå gjennom leksjonene på norsk eller engelsk. Vi linker deg uansett over til Leanstack, hvor du får tilgang til de forskjellige verktøy og modeller vi benytter. 

Vi utdanner hele teamet ditt i rammeverket for Kontinuerlig Innovasjon og gir deg trinnvise instruksjoner for å utvikle din spesifikke forretningsmodell.

 

En steg for seg basert læreplan.

Våre trinnvise guider hjelper deg med å fokusere på og arbeide med de riktige handlingene for å ta din idé fra konsept til produkt/markeds samsvar.

Oversikt over playbooks i kontinuerlig Innovasjon V6

Integrerte verktøy

Som en del av din deltagelse får du tilgang til praktiske workshops, bootcamps og 1: 1 coaching fra sertifiserte coacher som kan hjelpe deg med å styre reisen din og unngå de vanligste fallgruver.

Hva du lærer

 • Forretningsmodellering ved hjelp av Lean Canvas
 • Kartlegging av dine milepæler ut fra en Traksjons-modell
 • Pitching til kunder og interessenter
 • Prioritere de av dine problemer som er verdt å løse ved hjelp av en Customer Forces-modell
 • Å skape traksjon i din  forretningsmodeller ved hjelp av en LEAN Sprint-prosess

Hvordan komme i gang?

Du kan melde deg til og få gratis tilgang til vårt første kurs “Fundament”, hvor du får en oversikt over Rammeverket for kontinuerlig innovasjon.

 • Etter at endt kurs hvor du utfyller din Lean Canvas, 
 • setter vi opp et diagnostiserings møte, hvor en av våre coacher gir deg en tilbakemelding på din forretningsmodellen.
 • Registrer teamet ditt til den neste bootcamp for å videreutvikle din forretningsmodellen.

Gründerskap er som kampsport. Du kan ikke bare lese deg til, hva du skal gjøre

– du må praktisere for å lære!

Klar til å starte med din avklaring?

Ideer er enkle!   Implementering er vanskelig!