STORE BUDSJETT ELLER EN ENKEL TRAKSJONSMODELL

Test om din ide er verdt å forfølge i løpet av 5 minutter

Ingen grunn til å drukne seg selv i tall, når man isteden kan bygge en "bootoms-up" traksjonsmodell, hvor man kun bruker 7 matrikker.

Hvordan kommuniserer du effektivt det store potensiale ved din ide, fra en tidlig fase, til dine interessenter?

Selv om Lean Canvas er en fin måte å dekonstruere din ide fra tidlig fase, om til en mer sammenhengende historie om din forretningsmodell, kan allikevel mange av dine interessentene slite med å se hva du ser.

Investorer er interessert i å få avkastning på sine investeringer, og en forretningsmodell (selv med validering fra tidlige kunder) trenger ikke å være nok.

De vil derfor, som det neste, ofte presser deg til å bygge en økonomisk prognose (budsjett/likviditetsbudsjett).

De fleste økonomiske prognoser er bygget av lag på lag med løgner, som tilsammen etterlater deg med en fiktiv modell uten et handlingsorientert mønster.

Noen som har lyst på Excel -magi?
Alle som har gått på BI eller handelshøyskolen vet at de beste regnearkene er de som blir finansiert.

Så naturlig nok starter du med en regnearkmal og bruker utallige timer på å taste i tall for å skape en ambisiøs, men likevel troverdig økonomisk modell over dine prognoser.

Men på samme måte som en forretningsplan, tar den økonomiske prognosen alt for lang tid å lage, og det du sitter igjen med er et alt for stort regneark, som i realiteten maskerer/skjuler de mest risikable antagelsene du har i din forretningsmodell.

Du trenger ikke flere tall, men målbare metrikker.
Inne i alle dine budsjett tall, er det bare en håndfull viktige input som driver hele modellen. Og hvis noen av disse forutsetningene faller fra hverandre, faller hele modellen din fra hverandre.

Det er kun disse input du virkelig trenger å fokusere på …

Ikke lag en økonomisk prognose. Lag en i stedet en traksjonsmodell.
Traksjonsmodellen gjør for den økonomiske prognosen det Lean Canvas gjør for forretningsplanen.

Den skiller ut de viktige signaler fra støyen.

Du starter med en håndfull viktige input som minimum-suksesskriterier, prismodell og antagelse om kundens levetid, og fra disse totalt 7 input, kan du gjøre en rask beregning.

  • Du kan raskt estimere potensialet for din ide, og
  • Lage en roadmap/tiltaksplan med dine viktigste milepæl-markører.

Hele prosessen tar 5 minutter i motsetning til de 5 dager du kan bruke på en større økonomisk prognose, og du sitter igjen med en praktisk modell som er lett å kommunisere og lett å teste ut.

Avklar om din ide er verdt å forfølge, før du kaster bort masse tid, penger og innsats.

Ideer er enkle!   Implementering er vanskelig!

Utfyll din første Traksjons-modell på under 5 minutter.